Z jakich ubezpieczeń może skorzystać rolnik?

Posiadanie rolniczego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pozwala zabezpieczyć się rolnikowi na wypadek różnego rodzaju zdarzeń związanych z gospodarstwem przez niego prowadzonym lub uprawami, jakimi się zajmuje. Obecnie rolnicy mogą korzystać z kilku opcji ubezpieczenia swoich upraw i gospodarstwa, co z całą pewnością nie ułatwia wyboru tej najlepszej. Warto, zatem dowiedzieć się na jakiego rodzaju ubezpieczenia mogą liczyć osoby posiadające gospodarstwo rolne, aby łatwiej było podjąć decyzję o wyborze ubezpieczenia spełniającego stawiane przed nim wymagania.

Ubezpieczenie może zapewniać ochronę na wypadek skierowania zwierząt na ubój z konieczności lub na wypadek ich padnięciaMówiąc o ubezpieczeniach dla rolników, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na ubezpieczenie OC rolnika z tytułu posiadanego gospodarstwa rolnego. Tego rodzaju ubezpieczenie zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych przez osobę ubezpieczoną, w związku z użytkowaniem oraz posiadaniem nieruchomości, maszyn, urządzeń czy różnego rodzaju instalacji. Ponadto tego rodzaju polisa będzie chroniła przed szkodami związanymi z działalnością gospodarczą, agroturystyczną oraz wykonywaniem różnych prac i usług o charakterze rolniczym na rzecz innych osób. Takie ubezpieczenie może również obejmować odpowiedzialność fizyczną najemcy i przechowawcy oraz ochronę ubezpieczeniową pojazdów nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Innym rodzajem ubezpieczenia dla rolników jest tzw. agrocasco, które ochroną ubezpieczeniową obejmuje praktycznie wszystkie maszyny rolnicze i zapewnia wypłatę odszkodowania w razie kradzieży lub zniszczenia maszyn. Agrocasco możemy, więc wykorzystać do ubezpieczenia m.in. przyczep, opryskiwaczy, naczep, kosiarek, sadzarek, ciągników rolniczych, kultywatorów czy rozrzutników. Warto również zaznaczyć, że tego rodzaju ubezpieczenia rolnicze dają możliwość zabezpieczenia maszyn i pojazdów na wypadek gradu, zalania, powodzi, uderzenia pioruna, wybuchu, pożaru, obsunięciami ziemi czy też zderzeń ze zwierzętami. Dużą zaletą takiego ubezpieczenia jest fakt, że ubezpieczony sam określa czas, przez jaki agrocasco będzie obowiązywało. Jest to niezwykle wygodne, ponieważ dzięki temu nie musimy ponosić kosztów całorocznego ubezpieczenia, lecz skupić się na ubezpieczeniu maszyn i pojazdów np. na okres żniw, kiedy są one najbardziej eksploatowane, a przez to szczególnie narażone na różnego rodzaju uszkodzenia.

Rolnicy mogą również skorzystać z ubezpieczenia pozwalającego zabezpieczyć mienie rolne od ognia oraz innych zdarzeń losowych. Takie ubezpieczenie rolników pełni rolę uzupełniającą dla obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej budynków gospodarstwa rolnego. Decydując się na zakup takiego ubezpieczenia, rolnik ? w razie szkody spowodowanej przez powódź, trzęsienie ziemi, gradobicie, huragany, pożar, wybuch, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu czy opady śniegu ? może liczyć na wypłatę odszkodowania. Może on również skorzystać z takiego ubezpieczenia, aby zabezpieczyć mienie na wypadek rabunku, wandalizmu, włamaniu czy kradzieży oraz na wypadek wandalizmu maszyn, urządzeń i mienia osób trzecich.

Poznając bliżej różne rodzaje ubezpieczeń przeznaczonych dla rolników, warto zwrócić uwagę na ubezpieczenia zapewniające ochronę na wypadek skierowania zwierząt na ubój z konieczności lub na wypadek ich padnięcia. Ochrona tego rodzaju może obejmować bydło, trzodę chlewną oraz inne zwierzęta gospodarskie warto jednak wiedzieć, że możliwe jest również włączenie pod tą ochronę m.in. koni hodowlanych, rekreacyjnych i sportowych. Osoby zainteresowane tego rodzaju ubezpieczeniem muszą wiedzieć, że jest ono wypłacane wyłącznie wtedy, kiedy padnięcie lub konieczność uboju jest skutkiem wypadku lub choroby. Z kolei w przypadku koni hodowlanych i sportowych ubezpieczenie wypłacane jest także wówczas, gdy koń został zachowany przy życiu pomimo choroby lub wypadku. Rolnicy powinni także przemyśleć skorzystanie z ubezpieczenia upraw. Dzięki takiemu ubezpieczeniu możemy liczyć na wypłatę odszkodowania, jeśli nasze uprawy zostaną uszkodzone lub zniszczone przez różne klęski losowe. Chodzi tu między innymi o takie rodzaje klęsk losowych jak przymrozki, powódź, gradobicie, huragany czy pożar. Ponadto takie ubezpieczenie obejmuje również nakłady, jakie ponieśliśmy w związku z konkretną uprawą. Ochroną ubezpieczenia upraw objąć można m.in. rośliny uprawne i ich plony, krzewy i drzewka owocowe czy też środki wykorzystywane do uprawy, m.in. materiały siewne, środki ochrony roślin czy nawozy.

Wymienione wyżej rodzaje ubezpieczeń dla rolników to zdecydowanie najpopularniejsze rozwiązania, z jakich korzystają osoby uprawiające role. Warto mieć jednak świadomość, że firmy ubezpieczeniowe oferują również szeroki wybór innych rodzajów ubezpieczeń, skierowanych do konkretnych rodzajów działalności. Dzięki temu hodowcy np. ryb mogą ubezpieczyć hodowlę na wypadek ucieczki ryb, niedoboru wody, uduszenia bądź zatrucia ryb. Z kolei pszczelarze mają możliwość ubezpieczenia swoich pasiek ? musi się ona jednak składać, z co najmniej pięciu pni pszczelich umieszczonych w toczku, pawilonie lub stebniku. Wówczas pszczelarz może liczyć na ochronę ubezpieczenia w razie zatrucia pszczół środkami ochrony roślin, zniszczenia pni pszczelich podczas transportu, w razie pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też na wypadek zniszczenia pasiek. Ubezpieczenia rolnicze zostały również stworzone z myślą o hodowcach drobiu. Skorzystać mogą z niego hodowcy m.in. indyków, kaczek, kur czy gęsi, niezależnie od tego, jaki jest główny cel ich chowu (produkcja jaj, tucz czy sam chów). W przypadku tego ubezpieczenia rolnicy również mogą liczyć na szeroki zakres ochrony obejmujący szkody powstałe w wyniku m.in. wypadków, huraganów, podtopień, powodzi, pożaru czy aktów kanibalizmu wśród hodowanych zwierząt.

Comments are closed.