Jakie są konsekwencje braku OC rolniczego?

W dzisiejszych czasach osoby, które posiadają oraz uprawiają rolę są zobowiązane do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W Polsce z takiego rozwiązania korzysta bardzo duża ilość rolników, gdyż zdają sobie oni sprawę z tego jak dużym ryzykiem obarczona jest uprawa roli ? nigdy, bowiem nie wiadomo, czy nie będą miały miejsca gradobicia, powodzie, susze czy przymrozki, które mogą całkowicie zniszczyć efekty pracy rolników. Niestety, w dalszym ciągu wielu rolników ignoruje obowiązek posiadania ubezpieczenia OC rolnika. Warto, zatem dowiedzieć się, jakie konsekwencje spotykają rolników nieposiadających ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Nigdy nie wiadomo, czy nie będą miały miejsca gradobicia, powodzie, susze czy przymrozkiJeżeli rolnik nie wykupi ubezpieczenia obejmującego przynajmniej 50% powierzchni upraw oraz co najmniej 50% zwierząt gospodarskich, to musi się on liczyć z możliwością naliczenia kary na rolnika, w wysokości 2 euro za hektar. Ponadto brak ubezpieczenia będzie skutkował ograniczoną możliwością skorzystania z pomocy socjalnej ? w razie huraganu, powodzi czy suszy pomoc dla rolnika będzie o 50% mniejsza. Należy zdawać sobie również sprawę, że brak OC rolnika może skomplikować starania o uzyskanie tzw. kredytu klęskowego. Nie oznacza to oczywiście, że będzie on mu odmówiony, może on jednak posiadać większe oprocentowanie.

Comments are closed.