Autor zdjęcia: DFID - UK Department for International Development

Praca zależna od natury

Praca w gospodarstwie rolnym, jak żadna inna, powiązana jest ściśle z naturą. To, bowiem natura wyznacza porę, w której wykonać należy poszczególne czynności i to od jej kaprysów zależy, czy plony będą takie, jak zostało to zamierzone. Zdarza się, bowiem […]

Autor zdjęcia: U.S. Department of Agriculture

Rolnictwo ? główny sektor polskiej gospodarki

Rolnictwo jest sektorem gospodarki, odpowiedzialnym za dostarczanie płodów rolnych. W rolnictwie uzyskuje się zarówno produkty roślinne, jak i zwierzęce. Możliwe jest to dzięki dużemu nakładowi pracy związanej z uprawą odpowiednio roli, roślin, jak również chowu i hodowli zwierząt gospodarskich. W […]

8748698065_dd14eac074_b

Gdy w gospodarstwie rolnym zdarzy się szkoda ? odszkodowanie z OC rolnika

Rolnicy zobowiązani są do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika. Z ubezpieczeń tych wypłacone może być odszkodowanie, w sytuacji, gdy w gospodarstwie rolnym zdarzy się szkoda, której zakres mieści się w zakresie umowy ubezpieczeniowej. W przypadku umów dotyczących odpowiedzialności cywilnej, o […]

8499629887_3eff993ebc_b

Ubezpieczenia gospodarstw rolniczych

O tym, na jaką sumę ubezpieczony jest budynek gospodarczy wchodzący w skład gospodarstwa rolnego w ramach OC rolnika, decyduje sam ubezpieczający w porozumieniu z towarzystwem ubezpieczeniowym. W praktyce jednak wygląda to tak, że właściciel nieruchomości szacuje orientacyjnie jej wartość, a […]